Mass of Air(Cube)

『Mass of Air(Cube)』
H 15cm W 30cm D 15cm
Iron